פיצוי על הפקעת קרקעות – מה זה בדיוק אומר?

מאמר זה, בוחן את תקן הפיצוי החדש לשימוש בהמרת קרקעות חקלאיות בסין בתהליך הפקעת הקרקעות, על בסיס הגדרת שווי השוק. בהנחה שכוח מיקוח זהה בין הקונה למוכר, מתקבל פיצוי יעיל ושוויוני על הפקעת קרקע באמצעות עסקת שוק ומנגנון משא ומתן.

פיצוי על הפקעת קרקעות – מה זה בדיוק אומר? 

הפקעה היא מעשה של ממשלה הטוענת לרכוש בבעלות פרטית כנגד רצונם של הבעלים, לכאורה שישמש לטובת הציבור הרחב.

בארצות הברית למשל, נכסים מופקעים לרוב על מנת לבנות כבישים מהירים, מסילות ברזל, שדות תעופה או פרויקטים אחרים של תשתיות. המדינה תשלם לבעל הנכס עבור התפיסה מכיוון שהתיקון החמישי לחוקה קובע, כי לא ניתן להפקיע רכוש פרטי "לשימוש ציבורי ללא פיצוי בלבד".

דוקטרינות בהפקעת קרקעות 

הבנת הפקעה בישראל, דוקטרינה המכונה "תחום בולט", מספקת את התשתית החוקית להפקעה. בתי משפט בישראל, קיבלו את הדוקטרינה כמעצמה ממשלתית המציעה שהיא משתמעת על ידי סעיף התיקון החמישי המכסה פיצויים.

על פי רציונל זה, הצהרת התיקון כי לא ניתן להפקיע רכוש ללא פיצוי הולם, מרמזת כי ניתן למעשה לקחת רכוש.

מתי הממשלה תרחיב את ההצעה להבקעת קרקעות? 

בכמה תחומי שיפוט, ממשלות נדרשות להרחיב הצעה לרכישת נכס הנושא, לפני שתנקוט בשימוש בתחום הדומיננטי. בעלים יכולים לערער על חוקיות ההפקעה וליישב את עניין שווי השוק ההוגן המשמש לפיצוי.

הצדקה עיקרית נוספת להפקעה מגיעה מתחום בריאות הציבור. מקובל להכיר בכך שאירועים המאיימים על בריאות הציבור, כמו זיהום סביבתי רעיל באזור, מצדיקים את הממשלה הפועלת להעתקת האוכלוסייה הנגועה באזור, וחלק מהפעולה הזו עלולה לגרום באופן הגיוני לממשלה להפקיע את רכושם של התושבים המועברים.

אולי יעניין אתכם גם: מה אומר חוק מכר דירות

אולי יעניין אתכם?