מיה קורדובה – חובת הנאמנות ללקוח

על עורכת הדין מיה קורדובה מוטלת אחריות אתית קפדנית לתמוך בקנאות בשם לקוחותיה. ייצוג קנאי לא אומר שעורך דין צריך לשאוף "לנצח" בתיק בכל מחיר. זה אומר לעשות הכל כדי לעזור ללקוח להשיג את המטרות שנקבעו בתחילת הייצוג. לכן יש למצוא איזון באסטרטגיה – בין מה שניתן להשיג בגבולות החוק, לבין מה שסביר לאור ההשפעה על הצדדים המעורבים. ובכל זאת, על בעל מקצוע משפטי מוטלת החובה הכללית לשאוף להגן על האינטרסים של לקוח בכל המידה שהיא מעשית על פי החוק.

תחומי האחריות של עורך דין

השליטה הסופית על החלטות שישפיעו לגופו של עניין או לגופו של התיק היא של הלקוח. הלקוח, ורק הלקוח, קובע את "מטרות הייצוג". אם עורך הדין יקבל החלטה המשפיעה על זכויותיו המהותיות של הלקוח בתיק ללא הסכמת הלקוח, עורך הדין עלול להפר את כללי האתיקה והוא חושף את עצמו לאחריות רשלנית או משמעת מלשכת עורכי הדין. במונחים רחבים, ההחלטות שעורך דין מקבל בתיק קשורות לאסטרטגיה או טקטיקות, ושאלות טכניות הקשורות להליך. החלטות אלו הן של עורך הדין מכיוון שהן לרוב אינן "משפיעות באופן מהותי" על האינטרסים של הלקוח ומכיוון שהן בגדר ההכשרה המקצועית של עורך הדין.

מיה קורדובה – שילוב נכון בין שיקול דעת לקבלת החלטות

הכללים האתיים גורסים כי אם ההחלטה האסטרטגית לא תפגע באופן מהותי בזכויותיו של הלקוח, איש המקצוע המשפטי אינו חייב לציית לרצונותיו של הלקוח. ככלל, בסוגיות של הליכים בבית המשפט, מתן המשך והארכות, וויתורים על פורמליות פרוצדורליות, לעורך הדין יש שיקול דעת. עורכת דין מיה קורדובה הפועלת תמיד לפי כללי האחריות המקצועית, תפעיל שיקול דעת מקצועי עצמאי ותיתן ללקוח שלה ייעוץ כנה. בהפעלת שיקול דעת מקצועי עצמאי, על עורך הדין לא לאפשר לאחרים להשפיע בצורה בלתי ראויה על דעותיה ולהטות אותן באופן שיפגע באיכות הייצוג.

 

אולי יעניין אתכם?

לוגו לעורך דין

לוגו הוא סימן או סמל גרפי המשמשים בדרך כלל עסקים, ארגונים וישויות משפטיות אחרות כדי לזהות את עצמם ואת המוצרים שלהם. סמלי לוגו משמשים גם

קרא עוד »