התנגדות לצו קיום צוואה

פטירת אדם קרוב מלווה לעיתים, לצד האבל הכבד, גם באכזבה גדולה על החלטות שקיבל בנוגע לירושה שלו. לפעמים, על אף הציפיות, על אף המקובל והנהוג, המצווה משאיר דווקא את הקרובים לו ביותר –  בידיים ריקות. אבל צוואה איננה סוף פסוק אז מה בכל זאת אפשר לעשות?

עילות מוצדקות לביטול צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה יכולה להיות לא רק אפשרית, אלא לפעמים אף מוצדקת ומתבקשת.

צד שלישי שכוונותיו אינן טהורות יכול להשפיע על הנפטר בימיו האחרונים לשנות את הצוואה לטובתו, הנפטר עשוי להוריש את כל כספו לבת זוג שנייה ולהותיר את ילדיו חסרי כל ועוד.

לכן, בית המשפט מכיר בעילות מוצדקות לביטול צוואה, אך כדי שהצדק יצא לאור, יש להגיש התנגדות לצו קיום צוואה – ויפה שעה אחת קודם.

מתי מגישים התנגדות לצו קיום צוואה?

לפני הוצאת צו קיום צוואה, בעלי העניין מפרסמים בעיתונים בקשה לצו קיום צוואה. זהו האות להגיש התנגדות לצו קיום צוואה – על ידי מי שרואה חוסר הגינות בצוואה הקיימת.

תוך 14 יום מיום הפרסום, אפשר להגיש לרשם הירושות התנגדות לצו קיום צוואה, אם הצו עדיין לא ניתן.

לאחר הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

בשלב זה נפתחים הליכים משפטיים מורכבים, שמטרתם להוכיח מה היתה כוונתו האמיתית של המצווה לפני מותו, תוך הצגה מקצועית, על ידי עורכי דין, של הוכחות וראיות שונות, שמטרתן להוכיח את הטענות של כל אחד מהצדדים.

לסיכום, התנגדות לצו קיום צוואה היא הליך משפטי מורכב וחשוב, שמטרתו להוציא את הצדק לאור ולהעביר את כספי הירושה לאנשים שזכאים להם – לפי אמות מידה של צדק ולפי החוק.

אם נקלעתם למצב דומה – צרו איתנו קשר בהקדם לייעוץ משפטי מקצועי. למידע בנושא בקשה לצו קיום צוואה

אולי יעניין אתכם?