ביטול חוזה קניית דירה – איך יש לפעול?

כדי לבטל חוזה של קניית דירת, על עורך הדין של הרוכשים להודיע על כך בכתב לעורך הדין של המוכר וזאת תוך פרק זמן סביר מהרגע שהקונים קיבלו מידע על הפרה ספציפית אשר קיומה מצדיק את ביטול החוזה של קניית דירה לדעתם.

המכתב יקיף את הסיבות לביטולו של החוזה באופן ברור כמו לדוגמה אי קבלת הדירה במועד, רטיבות בחדרים וכו'.

לביטול חוזה יש משמעויות רבות אשר חלקן כרוכות בממון ובדרך משפטית לא פשוטה. לכן לפני ביצוע צעד זה חשוב להיפגש עם עו"ד אשר עוסק בדיני חוזים, לעדכן אותו בכל הנתונים כדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר.

הסיבות המובילות את הרוכש לבטל את החוזה

אם ההתנהלות הקשורה בחתימה על ההסכם הייתה קשורה לדרך אשר אינה חוקית כמו איומים, יכול הרוכש לבקש את ביטול ההסכם.

אחד הסעיפים המהותיים בכל הסכם מכר הוא סעיף הגינות ותום לב. לאורך כל ההתנהלות בין הצדדים עד חתימת החוזה וגם לאחריו, כל אחד מהם אמור לפעול בדרך זו.

אם מדובר בקבלן, הוא אמור לבצע את העבודה תוך שימוש בחומרי גלם בעלי תו תקן בלבד ובעובדים בעלי ידע מקצועי בתחום זה. אך אם הוא לא פעל כך ונוצרו בעיות בטיחותיות בדירה, הלקוחות אינם יכולים להתגורר במקום ולכן קיימת עילה להפרת החוזה. כמו כן, הוא אמור לדאוג ולקבל את מלוא ההיתרים כך שהעבודה תסתיים במועד שסוכם ואיחור בלתי סביר במסירת הדירה כמו עניין של חודשים או שנים הם עילה לביטול חוזה.

על פי עורך דין ניר אביבי, אם מדובר ברכישת דירת יד שנייה, המוכרים אמורים ליידע את הקונים על כל בעיה מהותית אשר קיימת בדירה כמו לדוגמה רטיבות הנובעת מבעיה באיטום הגג או במרזב. אם המוכרים לא דיווחו על כך הרי מדובר בהטעיה של הרוכשים ולכן יש להם עילה לבטל חוזה. כאשר מדובר ברטיבות זו יכולה להיות בעיה זניחה אך גם בעיה שערך התיקון שלה יהיה גבוה מאד ומדובר בסכומים כספיים שלא הובאו בחשבון ועלות התיקון אינה אמורה ליפול על הרוכשים.

אולי יעניין אתכם?