מהן זכויותיהם של מבקשי מקלט

על פי הנתונים שמציגה רשות האוכלוסין וההגירה שוהים בישראל כ-30,000 מבקשי מקלט. רובם הגיעו לישראל מסודן או אריתראה. מדינת ישראל מתבקשת להכיר בסכנת החיים שנשקפת להם במולדתם ולאשר להם בהתאם מעמד של מבקשי מקלט. זכויותיהם של מבקשי מקלט דומות לזכויות של העובדים הזרים פרט לנקודות הזיכוי במס הכנסה. חשוב לציין שישנם מקרים בהם החוק אוסר על העסקת מבקשי מקלט. על המעסיק לבחון היטב את כל האישורים ולוודא שתהליך ההעסקה כולו מתבצע בהתאם לחוק. 

זכויותיהם של מבקשי מקלט לעבוד

מבקשי מקלט אינם מקבלים היתר עבודה בישראל, אך המדינה התחייבה שלא לנקוט בפעולות אכיפה במקרים בהם מעסיקים יעסיקו מבקשי מקלט שיש להם אישור שהייה זמני 2א5 (רישיון שכתוב עליו "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה"). אישור שהייה כזה מאפשר עבודה בכל רחבי הארץ ללא הגבלה. נדגיש שנית שמבקשי מקלט זכאים לכל הזכויות שמגיעות לעובדים זרים פרט לנקודות זיכוי ממס הכנסה. המעסיק מחויב לשלם למבקשי המקלט דמי הבראה, ימי מחלה, ימי חופשה וכן הלאה. 

מתי אסור להעסיק מבקשי מקלט?

אין להעסיק מבקש מקלט שעל גבי רישיון השהייה שלו מופיעות באופן ברור המילים : "אינו רשאי לעבוד". במידה ועל גבי רישיון השהייה מצוין באופן מפורש איסור להתגורר או לעבוד בעיר מסוימת – חל איסור על העסקת העובד באותן ערים. בחלק מאישורי השהייה קיימת מגבלה על העסקה בערים תל אביב ואילת, מעסיקים מתבקשים לשים לב לכך ולא לעבור על החוק. חל איסור מפורש גם על העסקת מבקשי מקלט ששוהים במתקן חולות. מעסיק שבוחר להעסיק מבקש מקלט בניגוד לחוק עלול למצוא עצמו מתמודד עם אישום פלילי. כדאי להקדים כל העסקה בהתייעצות עם עורך דין וקבלת הסברים אודות זכויותיהם של מבקשי מקלט. 

לייעוץ משפטי פנו עוד היום אל דפי שגל פודור

אולי יעניין אתכם?

עורך דין פלילי

הייצוג במשפט הפלילי הוא חלק חשוב ביותר במערכת המשפט. חשוב להבין את תפקידם של עורכי דין ושופטים בקביעת תוקפו והשפעתו של פשע. חלק זה ידון

קרא עוד »

עבירת תגרה במקום ציבורי

תגרה במקום ציבורי הינה עבירת אלימות שתכליתה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע קטטות רבות משתתפים. העבירה נכללת בחוק העונשין, התשל"ז-1977 בפרק ח' שעניינו "פגיעות בסדרי

קרא עוד »