התנגדות לצוואה – מה זה בדיוק אומר?

צוואה של אדם שנפטר מועברת ליורשים בדרך כלל באופן מפורט ומסודר על ידי עורך הדין ומתפרסמת גם בעיתונות המקומית.

עילת התנגדות לצו הירושה 

מי מהיורשים שחושב שהצוואה אינה חוקית, יש בה חוסר צדק, העדפה של יורש אחד על פני האחר או סיבות נוספות, יכול להגיש תביעה לביטול הצוואה או התנגדות לצוואה. המועד המאוחר ביותר להגשת התביעה הוא 72 שעות מיום פרסום המידע בעיתונות היומית. 

הרשם לענייני ירושה מקבל את התביעה אשר מטרתה למנוע תוקף משפטי לצוואה. המתנגד לצוואה מגיש תביעה זו כיוון שיש לו עניין כלכלי בביטול זה, כיוון שלדעתו בוצעה בצוואה חלוקה לא שוויונית, לא הוגנת, או שיש בעייתיות  מסוימת באופן חלוקת הממון, הנכסים וכל פרט שהשאיר הנפטר שיש לו ערך כספי. 

דוגמאות להתנגדות לצוואה

מי שמתנגד לצוואה, מגיש התנגדות לצוואה כיוון שלמרות הקרבה המשפחתית כמו לדוגמה בן, הוא לא קיבל נתח מהירושה עקב סיבות שונות הקשורות למערכת יחסיו עם הנפטר טרם מותו. כמו כן אדם שקיבל מתנות ששווין הכספי הוא גבוה בטרם מותו של הנפטר, אך לא נערכה על כך התחשבנות הוגנת מול היורשים הנוספים ולכן הוא קיבל נתח גדול יותר. 

בית הדין לענייני משפחה 

הסמכות השופטת במקרים מסוג זה היא בית הדין לענייני משפחה ו/אם אם הוסמך אחראי ניהול עיזבון בטרם הפטירה. השופט מבצע דיון מקדמי בעניין זה, מבין את התרחיש וברוב המקרים יבקש משני הצדדים לבחור מגשר ולאחר מכן לעבור הליך של גישור. המטרה היא ליצור הסכמות בין הצדדים, להחליט לדוגמה על פיצוי כספי או על חלוקה אחרת של הכספים. קיימת גם אפשרות שבהליך הגישור, ההתנגדות לצוואה לא תתקבל ולכן היורש לא יקבל כספים או נכסים נוספים.

אולי יעניין אתכם?