מה זה ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שעורכים אנשים שמאבדים בהדרגה את השליטה ואת היכולת לנהל את חייהם בגלל מחלה או פגיעה בצלילות שלהם, והם מוסרים את השליטה ואת כושר ההחלטה למיופה כוח מטעמם. העלייה בתוחלת החיים היא אמנם מבורכת אבל במקרים רבים מדי מחלות זיקנה קוגניטיביות תוקפות אנשים אלה ושוללות מהם את היכולת לנהל את חייהם כמו בעבר. זה קריטי במיוחד אם הם זקוקים לטיפולים רפואיים או נחשבים לעצמאים בכל ניהול הסידורים שלהם. קראו עוד בנושא מה זה ייפוי כח מתמשך

למי נותנים ייפוי כוח מתמשך?

במקרים שבהם בני המשפחה שלכם כבר אינם מסוגלים לדאוג לעצמם והם הולכים ומאבדים את הצלילות שלהם נהוג לתת ייפוי כוח מתמשך לבן משפחה או למי שהממנה מסכים אתו על כך מראש בהליך מסודר, אם אין בני משפחה שיכולים לעשות זאת. זהו ייפוי כוח שמתיר למיופה הכוח לבצע כל הליך וכל פעולה לרווחתם למען המשך הטיפולים שלהם או ניהול העניינים הכספיים שלהם. 

מה מנהלים באמצעות ייפוי הכוח?

אפשר לקבוע מראש בדיוק באילו עניינים יטפלו מי שמקבל אותו, וזה יכול להיות קבלת החלטות בנושאים רפואיים כאשר מדובר במחלה סופנית שגורמת להידרדרות מדורגת, או בעניינים כספיים, ענייני רכוש, קניין רוחני ועוד. בכתב זה מפרטים את כל רצונותיו של הממנה ומפקידים אותו אצל האפוטרופוס הכללי על ידי עורך דין, כדי שהכל יהיה חוקי ורשמי ומפוקח.

מי עורך את ייפוי הכוח?

מטבע הדברים, מצב כזה עלול לקרוץ לאנשים שינצלו זאת לטובה ולכן יש ערכאות ואנשים מוסמכים בלבד לעשות זאת. עורך דין שמקבל את הטיפול בכך עורך את המסמך, מוודא שנעשה בצלילות ובהסכמה וללא הפעלת לחץ לא חוקי ואחר כך מחתים את הממנה ומפקיד את המסמך אצל אפוטרופוס כללי וממתין להפעלתו. 

אולי יעניין אתכם?